Pomežik Soncu

Pred leti uvedeno akcija Zveze prijateljev mladine Slovenije za zbiranje prostovoljnih prispevkov za letovanje otrok, ki sicer ne bi videli morja, izvajamo tudi na Koroškem. Skupne akcije pa si lokalna društva organizirajo še po lastnih zamislih.

Društvo prijateljev mladine Koroške, s sedežem na Javorniku 35, na Ravnah na Koroškem, se je na svojem rednem občnem zboru desetega maja letos lotilo zbiranja prostovoljnih prispevkov za letovanje otrok po svoje. Sprejelo je podarjene knjižice \”OTROČAJKINE STONOGE\” in z njimi društveni aktivisti zbirajo sredstva pri prijateljih mladine.

Ta akcija je le ena izmed programskih nalog društva v letošnjem letu. Odmevne akcije društva so poleg vzpodbujanja branja za predšolsko in šolsko mladino, sodelovanja v različnih raziskovalnih projektih osnovnošolcev, organizacije šolskih in občinskih otroških parlamentov… še praznovanja v tednu otroka, v času pred novoletnimi prazniki in ob pustnem času. Društveni aktivisti ogromno svojega časa prostovoljno podarijo mladim, delajo z njimi v svojem prostem času in bogatijo prosti čas mladih.

Dosedanji predsednik društva OTO PAPOTNIK, ki je to dolžnost na občnem zboru sprejel tudi za naslednji mandat, se je vsem dosedanjim sodelavcem prisrčno zahvalil za njihovo požrtvovalnost in izrazil upanje, da bo tudi nov sestav upravnega odbora tako uspešen. Hvaležnost otrok ob izvedenih akcijah pa je edina nagrada vsem prostovoljcem. Društveni aktivisti si želijo, da bi sodelovanje s športnimi in humanitarnimi organizacijami in društvi za koristno izrabo prostega časa otrok in mladine zajelo še več občanov. Mladi se bodo zgledovali po starejših za lepše trenutke sedanjosti in prihodnosti. Bodimo prijatelji še naprej!

Leave a Reply